breaking news New

Vozački ispit za B kategoriju – korisni saveti

Vozačka dozvola koju najveći procenat ljudi na svetu poseduje jeste vozačka dozvola za B kategoriju, odnosno za vožnju automobila. Mnogo manje ljudi polaže vozački ispit za vožnju kamiona, autobusa, motora, tramvaja ili drugih vozila. U vozila B kategorije spadaju sva putnička motorna vozila teška manje od 3,5 tone koja mogu da imaju najviše osam sedišta (bez sedišta za vozača).

Časove vožnje (kako teorijske, tako i praktične) i samo polaganje vozačkog ispita organizuju auto škole. Prema zakonu o saobraćaju koji je pre samo par godina stupio na snagu u našoj državi kandidati imaju pravo da polažu vozački ispit najranije kada navrše sedamnaest godina starosti. Iako na polaganje vozačkog ispita, kandidati mogu da izađu tek nakon sedamnaestog rođendana, pohađanje časova vožnje dozvoljeno im je već sa šesnaest godina.

Predviđen broj i trajanje teorijskih i praktičnih časova vožnje

Kandidati koji se prvi put susreću sa polaganjem vožnje za bilo koju od kategorija su u obavezi da odslušaju 40 časova teorije u trajanju od po 45 minuta. Jednak je broj časova koji je zakonom predviđen i za praktičnu obuku. Kandidati koji su već položili vožnju za AM, M, A, A1 ili A2 ukoliko žele da polažu i za B kategoriju ne moraju da voze svih 40 časova praktične obuke već pet manje, odnosno 35.

Kada kandidat završi sa časovima teorije on polaže teorijski deo ispita. Polaganje praktičnog dela vozačkog ispita uslediće nakon što kandidat završi predviđen broj časova praktične obuke.

Šta je kandidatu od dokumenata neophodno da bi se upisao u bilo koju auto školu?

Za potpisivanje ugovora sa auto školom o pohađanju teorijskih i praktičnih časova vožnje svakom kandidatu je neophodna važeća lična karta. Kandidati koji nisu napunili 18 godina starosti ugovor sa auto školom mogu da potpišu jedino u pristustvu roditelja, odnosno staratelja.

Kada kandidati polože teorijski deo vozačkog ispita kako bi mogli da nastave sa praktičnom obukom i da izađu na polaganje vozačkog ispita za B kategoriju, auto školama moraju da donesu još i lekarsko uverenje – ne starije od jedne godine.

Šta je to probna vozačka dozvola i po čemu se razlikuje od prave?

Pored povećanja cena časova vožnje i polaganja vozačkih ispita, novih pravila o broju predviđenih časova vožnje i načina njihovog izvođena koja važe i za auto škole, ali i za kandidate, novi zakon o saobraćaju sa sobom je doneo još jednu značajnu novinu poznatu pod imenom probna vozačka dozvola.

Ovu dozvolu dobijaju apsolutno svi kandidati nakon položenog vozačkog ispita za B kategoriju. Ona traje godinu dana i podrazumeva nekoliko ograničenja i pravila. Pre svega važi samo na teritoriji naše države. Vozila kojima upravljaju vlasnici probne dozvole moraju na vidnom mestu i sa zadnje i sa prednje strane biti označena oznakom –  „P“. Vozačima koji poseduju pomenutu dozvolu zabranjena je vožnja između jedanaest sati uveče i pet sati ujutru. Dodatno, zabranjen im je razgovor putem telefona čak i preko slušalica. Brzina kojom se kreću vozila iza čijih upravljača su vlasnici probnih dozvola ne sme prelaziti 90 procenata dozvoljene brzine.

Ukoliko su lica koja poseduju probnu vozačku dozvolu maloletna, ona ne smeju vozilom upravljati sama, već se sa njima u automobilu na suvozačkom sedištu mora naći osoba koja ima pravu vozačku dozvolu za upravljanje vozilima B kategorije.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password