breaking news New

Kompletan vodič za prenos vlasništva vozila

Šalter za prenos vlasništva vozila

Kompletan postupak prenosa vlasništva vozila možete izvršiti u Registracija vozila DON u bilo kojoj našoj poslovnici. Sa našim timom možete brzo i lako postići dogovor i izvršiti prenos vlasništva vozila na bilo kojoj teritoriji Srbije.

Smatramo da su efikasnost i profesionalizam našeg tima na veoma visokom nivou pa tako dolaskom kod nas Vi zapravo započinjete i završavate ceo postupak na jednom mestu.

Registracija vozila DON Vam omogućava da uratite:

  1. Kupoprodajni ugovor
  2. Aneks ugovor
  3. Ugovor o poklonu
  4. Ovlašćenje za upravljanje motornim vozilom

Vrlo je važno napomenuti da se prilikom pravljenja kupoprodajnog ugovora porez obračunava po kataloškoj ceni vozila osim ako je u ugovoru navedena veća cena od kataloške.

Bilo kakvo čekanje u redu zna da bude zaista naporno tako da dolaskom kod nas I to rešavate jer se u blizini naših poslovnica nalaze notari kod kojih završavate sve bez zakazivanja.

Dokumentacija koja je potrebna za odlazak kod notara je lična karta i saobraćajna dozvola, isto tako potrebno je prisustvo prodavca i kupca . Prisustvo prodavca nije potrebno u slučaju kada lice koje Vam prodaje vozilo ima ovlašćenje od prodavca da u njegovo ime izvrši prodaju i sklopi ugovor sa Vama. Ovlaščenje mora biti overeno kod javnog beležnika.

Procedura poreskog postupka

Poreski postupak podrazumeva pripremu dokumentacije ( popunjavanje poreske prijave, očitavanje saobraćajne dozvole, ličnih dokumenata i uplatnice kada se dobije rešenje o uplati poreza).

U poresku upravu predajemo dokumentaciju , odlazimo po rešenje i po potvrdu o plaćenom porezu.

Važno je napomenuti da se u poresku upravu ide koliko god puta da je potrebno.

 Odlazak u MUP

Kada je poreski postupak završen, izrađuje se nova saobraćajna dozvola na ime kupca ukoliko ima više od 30 dana do isteka registracije. Da  bi ste dobili novu saobraćajnu dozvolu  na ime kupca morate imati:

  1. Poništenu staru saobraćajnu dozvolu
  2. Kupoprodajni ugovor sa potvrdom o plaćenom porezu
  3. Ličnu kartu
  4. Staru polisu
  5. Uplatu za administrativnu taksu

Ako je vozilo ušlo u mesec registracije neophodno je da se pri izradi  saobraćajne dozvole vozilo i registruje.

Napomena. Novu saobraćajnu dozvolu preuzimate u našoj poslovnici.

Prenos vlasništva vozila između supružnika

Za prenos vozila izmedju supružnika neophodan je odlazak u poresku upravu jer se radi o ugovoru o poklonu. Prilaže se izvod iz matične knjige venčanih uz svu ostalu dokumentaciju I time se supružnici oslobađaju od plaćanja poreza. Ukoliko supružnici ipak zele kupoprodajni ugovor onda nije isključeno da će platiti porez.

Bivši supružnici plaćaju porez.

 Prenos vlasništva vozila sa roditelja na dete

Prvi nasledni red se oslobađa poreza na prenos. Potrebno je dostaviti svu potrebnu dokumentaciju poreskoj upravi koja vas oslobađa poreza.

Prenos vlasništva vozila između osoba koje su u srodstvu

Ovde je pre svega potrebno izvaditi izvod iz matične knjige rođenih kako bi se utvrdilo srodstvo izmedju osoba. Naravno, potrebno je I imati svu ostalu potrebnu dokumentaciju.

Plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava je 1.5% od kataloške vrednosti vozila u slučaju kada su osobe u srodstvu npr. brat – sestra, unuci – baba, deda …

Ugovor o poklonu između osoba koje nisu u srodstvu

Potrebna dokumentacija za ovaj postupak je: očitane lične karte poklonodavca I poklonoprimca, očitana saobraćajna I vozačka dozvola I PPI3. Poreski postupak se završava na opštini poklonoprimca i plaća se porez na prenos apsolutnih prava.

U slučaju da ovlašćeno lice prodaje/poklanja vozilo, neophodno je da u ovlašćenju bude navedeno da vozilo može da se pokloni, kao i original ovlašćenje na uvid.

Prenos vlasništva vozila sa pravnog na pravno lice

Ukoliko je prodavac ( pravno lice) PDV obveznik onda on u tom slučaju ne plaća porez. Ukoliko firma ne želi da iskaže PDV, mora se pozvati na određene stavke/tačke. U tom slučaju firma koja je prodavac mora elektronski da podnese zahtev svojoj poreskoj upravi. Pored ostale dokumentacije, potrebno je da se priloži kopija računa kako je ona došla do tog vozila.

Pročitaj još: Gedžeti koji su korisni u automobilu

Lizing

Ukoliko je korisnik lizinga odustao od isplate lizinga, potreban je raskid ugovora. Nakon toga postoji mogućnost da lizing pređe na drugo lice. Korisnik lizinga ne može da prodaje vozilo dok ne isplati dug. Kada se u potpunosti isplati lizing i dobije faktura, moguće je dalje prodavati vozilo. Ukoliko vas interesuje kalkulator lizinga KLIKNI OVDE.

Prenos vlasništva vozila iz drugog grada

U slučaju da je kupac/prodavac iz drugog grada u odnosu na Vas, potrebno je napraviti kupoprodajni ugovor i overiti ga kod notara, a zatim overene originale možete poslati poštom kako bi druga strana overila svoj potpis. Dalju proceduru možete završiti u svom gradu, kada budete imali overena oba potpisa i fizički ugovore kod sebe.

Prenos Dvotočkaša i prikolica

Za prenos dvotočkaša do 50ccm, je dovoljan samo ugovor. Nije potrebno da prođe poresku upravu. Pravilo je isto i za motore, kao rezervne delove u vozilu, kao i za prikolice do ukupne mase 750kg.

Posetite DON centre za registraciju vozila ili okrenite neki od naših telefona, naš tim ima odgovore za sva Vaša pitanja.

MIJE KOVAČEVIĆA 8

(POSLOVNICA BOGOSLOVIJA)

+381 (0) 11 41 21 555

+381 (0) 69 1555 603

registracija@don.rs

KARAĐORĐEV TRG 9A

(POSLOVNICA NOVI BEOGRAD-ZEMUN)

+381 (0) 11 41 21 556

+381 (0) 69 1555 609

registracijanbg@don.rs

VILINE VODE 47

(CENTAR ZA TEHNIČKE PREGLEDE)

+381 (0) 11 41 27 555

+381 (0) 64 1555 603

tehnicki@don.rs

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password