breaking news New

Ako želite nekome pokloniti auto, sastavite ugovor o poklonu

Darivanje je jedan od najlepših gestova, kojim možete pokazati zahvalnost, iskazati emociju i učiniti drugu osobu srećnom. Međutim, često i poklanjanje može prouzrokovati problem, a pogotovu ako su pokloni veće vrednosti. Upravo zbog izbegavanja problema poželjno je definisati ugovor o poklonu, kojim će sve biti definisano.

Šta je ugovor o poklonu?

Ugovor o poklonu je pravni akt kojim se reguliše odnos između davaoca poklona i primaoca poklona. Praktično da je obavezujući i uvek bi trebalo da se izradi kada se poklanja poklon, a pogotovu ako je taj poklon automobil. 

Elementi ugovora o poklonu

Ugovor o poklonu podeljen je na tri segmenta, zagljave, osnovne odredbe i potpisnike. U zaglavlje se definisu osnovni podaci osobe koja poklon poklanja i os novni podaci osobe koja isti prima. Zatim definiše se tačan naziv proizvda, ako je auto u pitanju, definiše se registracija, broj šasije, broj motora, boja, marka i sl. Praktično sve ono što je bitno mora se istaći. Osnovne odredbe praktično predstavljaju ugovor podeljen na članove. Njema se definiše odnos poklonodavca i poklonoprimaoca. Dakle, kroz članove se upavlja poklonjenim autom (kada se poklon prima? Da li se može otuđiti? Vrednost poklona i sl.). na kraju ugovora o poklonu definiše se mogući raskid ugovora ili pokretanje upravnog spora. Na samom kraju je mesto i datum potpisvanja i potpisi davaoca i primaoca poklona. 

Ko sačinjava ugovor?

Svaki pravni akt, pa i ugovor o poklonu sačinjava advokat ili tim advokata. Savetuje se obraćanje za pomoć advokatskoj kancelariji koja je specijalizovana za ovakav tip ugovra. Ukoliko u vašem mestu nema takve advokatsek kacelarije možete se obratiti bilo kom advokatu, jer je po definiciji ovo jednostavan ugovor. Dakle, u svakom slučaju biće potrebna stručna pomoć.

Overa ugovora

Svaki ugovor, pa i ugovor o poklonu, da bi bio validan mora biti overen kod notara. Overa je bitna, jer overom potpisa taj ugovor biva pravno valjan, a nakon isteka roka za žalbu, biva i pravnosnažan. Da se pojasni, notar neće ulaziti u sadržinu spisa, već će samo obaviti overu ugovora, zato ugovor mora sačiniti advokat. Sa pripremljenim dokumentom dolazite kod notara da isti overi, to se mora imati u vidu. 

Pokretanje spora

Advokati Beograd će vam pojasniti da se ugovorom definiše način raskida ugovora. Zapravo jedna od strana potpisnika ugovora o poklonu podnosi zahtev za raskid ugovora. Ukoliko se druga strana složi, ugovor će biti jednoglasno raskinut pred organom koji će to konstatovati. Ukoli se jedna od strana ne složi da se ugovor o poklonu za automobil ili već neki drugi predmet ne raskine može se pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se pred sudom, a obično je ugovorom definisan koji sud je mesno nadležan za rešavanje ove vreste spora. Sve ostalo je stvar suda, a dužina procesa se ne može unapred odrediti. 

Savet

Prilikom poklanjanja bilo kog predmeta, a ako je auto u pitanju, koji inače i ima veću vrednost, potrebno je sastaviti ugovor o poklonu. Njime će se definisati svi odnosi između poklonodavca i poklonoprimca. Na taj način odnosi su jasno određeni, a pre potpisivanja obe strane upoznate. Na taj način potpisnici će zaštitit svoje interese. 

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password